Wybór odpowiedniego serwera niusów

Najwydajniej można korzystać z serwerów znajdujących się blisko nas, przy czym chodzi o króką odległość po sieci a nie odległość fizyczną. Drugim kryterium jest wydajność sieci, po której paczki są przesyłane. Jeśli np. mamy do wyboru skorzystanie z serwera znajdującego się na terenie szybkiej acz wielosegmentowej sieci firmowej i serwera znajdującego się poza nią dostępnego przez wolne łącze dostępowe do Internetu należy skorzystać z firmowego. Zwykle, dla własnego dobra dostawcy udostępniają własny serwer. Należy skontaktować się z nimi:

Oczywiście zasady te nie wystarczają, jeśli serwer naszego dostawcy nie oferuje żądanych grup. Wtedy konieczne jest skorzystanie z innego. Warto jednak zgłosić pocztą zapotrzebowanie na adres administratora (zwykle usenet@nazwa_serwera).

Możliwe jest także, że znaleziony serwer:

Odległość po sieci i opóźnienie do różnych serwerów można próbować sprawdzić badając połączenie z danym serwerem poleceniem traceroute (uniksy) lub tracert (windows) z podaną nazwą serwera, np. tracert -w 30000 news.tpi.pl a także poleceniem ping. Z powodu nałożenia ograniczeń związanych z bezpieczeństwem, nie każdy serwer uda się w ten sposób sprawdzić. Ewentualne informacje pozyskane w ten sposób nie przesądzają o wydajności całego serwera. Wydajność i pewność można sprawdzić tylko regularnie korzystając z niego.

Przykładem niech będzie korzystanie przez indywidualnego użytkownika łączącego się ogólnopolskim numerem dostępowym z siecią tpnet'u. Na witrynie http://www.tpnet.pl/ można wyczytać, że właściwym serwerem jest news://news.tpi.pl/. Biorąc pod uwagę, że serwer znajduje się w sieci dostawcy a łącza tego dostawcy są raczej wydajne nie warto nawet próbować odnajdywać innego serwera.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Piotr Trzcionkowski, 2000-2005