Poprawna konfiguracja Outlook Express'a 4.0 lub wyższego dla bezkolizyjnego używania polskich znaków narodowych

Wybieramy kolejno Narzędzia, Opcje

Pozostałe ustawienia nie wymienione tutaj są kwestią gustu, upodobań itp itd.Wszelkie prawa zastrzeżone © Piotr Trzcionkowski