Jak używać HTML w Outlook Express'ie na niusach ?

Outlook Express umożliwia korzystanie z Html'a:

  1. odpowiadając tylko na artykuły w HTML Z menu wybieramy Narzędzia, Opcje

  2. odpowiadając na dowolnie zapisany artykuł, odznaczając opcję jak dla odpowiadania z zachowaniem formatu oryginału i w ustawieniach zaawansowanych danego konta wybranie ignorowanie formatu i wysyłanie w HTML

Aby nie narzucać odbiorcy sposobu prezentacji, po zakończeniu edycji celowe jest wybranie całego tekstu np. kombinacją Alt-A, a następnie rodzaju i rozmiaru fontu jaki jest domyślnie ustawiony, a wtedy w treści dokumentu Html nie zostaną umieszczone żadne informacje na ten temat.

O czytelnym cytowaniu w Outlook Express'ie z odpowiednimi wcięciami możesz przeczytać tutaj


Wszelkie prawa zastrzeżone © Piotr Trzcionkowski 2002-2005