Efektywne wybieranie artykułów w wersji 4.x Outlook Express'a

Wbrew temu, co powszechnie sądzi się na temat filtrów OE4, czytnik ten, poprzez użycie filtrów, może unikać pobierania niechcianych artykułów. Trzeba jednak zdać sobie sprawę ze sposobu w jaki czytniki filtrują i odpowiednio do tego skonfigurować go. Każdy współczesny czytnik, który chce uniknąć pobierania treści artykułów musi ściągnąć te pola nagłówków wszystkich artykułów, w/g których filtruje. W rzeczywistości jego wybór ogranicza się do wykorzystania standardowej palety pól pobieranych w wyniku użycia komendy (x)over, bo inne wymagają już pobrania samego artykułu lub wykorzystania rozszerzeń Nntp. W praktyce oznacza to możliwość filtrowania na podstawie:

Reszta pól jest wykorzystywana przez czytnik do układania w wątki. Po pobraniu nagłówków czytnik musi porównać nagłówki z ograniczeniami nałożonymi w filtrach. Automatyczne pobieranie wiadomości z danego serwera uzyskujemy wybierając pobierz jakiś serwer. Kluczowe jest wcześniejsze ustawienie trybu pobierania dla każdej grupy. Są trzy możliwości: ustalane jednym ze sposobów wybranych po kliknięciu prawym klawiszem myszki na grupie: Należy zdać sobie sprawę, że OE4 zrobi dokładnie to, co ustawimy. Jeśli ustawimy pobieranie nowych wiadomości to możemy zapomnieć o skutecznym filtrowaniu. Zgodnie z żądaniem czytnik pobierze wszystkie nowe, kompletne wiadomości. Nałożone filtry mogą tylko ukryć niechciane artykuły, ale już po fakcie pobrania ich. Podobnie będzie po ustawieniu pobierania wszystkich wiadomości. Nawet gorzej, czytnik za każdym razem będzie pobierał artykuły, nawet jeśli w poprzednim połączeniu już to zrobił. Jeśli jednak zdecydujemy o pobieraniu samych nagłówków to czytnik właśnie to zrobi. Jak wcześniej napisałem, pobieranie nagłówków szybką komendą (x)over jest podstawą filtrowania. Pozostaje pytanie jak przekonać go do pobrania treści. Rozwiązań jest kilka. Podczas połączenia można wybrać dowolną wiadomość a OE zainicjuje pobieranie jej. Nietrudno zauważyć, że to bardzo kłopotliwe. Dostępna jest więc możliwość zaznaczenia wątków do pobrania:
Co istotne zaznaczanie wątków może uwzględniać nałożone filtry. Warunkiem jest uaktywnienie filtra, które polega na wybraniu takiego widoku, który ukrywa filtrowane wiadomości. Zaznaczanie wątku odnosić będzie się tylko do widocznych wiadomości, czyli ukryte nie zostaną zaznaczone. Skoro zależy nam na oszczędzaniu to zaznaczanie wiadomości do pobrania musi odbywać się po przejściu w tryb off-line i rozłączeniu modemu. Po zaznaczeniu możemy ponownie zestawić połączenie. Kolejne użycie pobierz jakiś serwer spowoduje oprócz pobrania nowych nagłówków, pobranie uprzednio zaznaczonych wiadomości. Po zakończeniu pobierania możemy rozłączyć połączenie i spokojnie czytać pobrane wiadomości. Czynności takie należy powtarzać tak często jak chcemy przeczytać nową porcję informacji.

Oprócz pobierania całego serwera można pobierać pojedyncze grupy. Wybieramy pobierz nazwa grupy. Czytnik zasugeruje pobieranie tego, co wcześniej skonfigurowano dla danej grupy. Oprócz tego będzie możliwe wybranie pobierz zaznaczone wiadomości. Po wcześniejszych wyjaśnieniach nietrudno chyba zgadnąć co należy wybrać. Bedzie to pobieranie nagłówków i zaznaczonych wiadomości.

Niezależnie od pracy off-line możliwe jest używanie OE4 jako czytnika on-line. Mając zestawione połączenie i:

Należy zwrócić uwagę, że czynności te wykonywanie podczas synchronizacji, czyli przy wykorzystywaniu możliwości off-line czytnika, mogą spowodować nieco nieprzewidziane skutki np. nagłówki artykułów, pobrane kliknięciem na grupie, nie będą już podlegały synchronizacji, czyli może nie zostać pobrana treść odpowiednich artykułów jak działoby to się podczas synchronizacji. Nie należy mieszać tych dwóch trybów pracy lub zwracać uwagę na jakim etapie jest synchronizacja i nie wykonywać czynności, które są wykonywane przez synchronizację wraz dalszymi czynnościami zależnymi od nich np. pobranie nagłówków skutkuje pobraniem treści wszystkich lub części artykułów więc pobranie nagłówków w trybie on-line nie skutkujące pobraniem treści tych artykułów spowoduje, że także treść artykułów będzie trzeba pobrać w trybie on-line.


Informacje o prawidłowej, dla uzyskania polskich znaków, konfiguracji Outlook Express'a


Wszelkie prawa zastrzeżone © Piotr Trzcionkowski 1999-2005