Poprawna konfiguracja Netscape Navigatora/Sylaba 4.0 lub wyższego dla bezkolizyjnego używania polskich znaków narodowych

Wyjątkowo nielogiczny program. Choć skonfigurowanie go tak by inne programy nie miały kłopotu z jego przesyłkami jest proste to sam nie potrafi z tych ustawień korzystać.

Sposób kodowania przesyłek. Wybieramy kolejno Preferences, Mail & Newsgroups, Messages, wreszcie ramka Send messages that use 8-bit characters ustawić jako As is przy czym ze względu na to, że jest to ustawienie wspólne dla poczty elektronicznej i niusów, to w wypadku korzystania z poczty może się okazać konieczne regularne przełączanie między As is i using quoted printable...

Przy wysyłaniu pierwszego artykułu należy wybierając z menu View, potem Character Set, ustawić lokalny standard kodowania. „Lokalny" oznacza, że np. pracując w systemie Windows wybieramy Central European (Windows-1250), a nie jak by się to mogło wydawać ISO-8859-2. Niezależnie można wybrać Unicode (UTF-7) lub UTF-8. Jeśli natomiast chodzi o czytanie to niestety program nie reaguje na zawartość nagłówków. Użytkownik wybiera standard rozkodowywania dla wszystkich artykułów. Jeśli pojawia się artykuł inaczej zakodowany musi ręcznie przestawić się.Wszelkie prawa zastrzeżone © Piotr Trzcionkowski 1999-2005